Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Opłaty

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udział w zajęciach Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży UTH Radom. – pobierz

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za uczestnictwo dziecka w zajęciach Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży – pobierz

Rodzaj zajęć

Wysokość opłaty

MARATON MATURALNY:

1. Matematyka wykład (liczba osób w grupie od 25 do 50) – 40 godzin zajęć

2. Matematyka ćwiczenia (8 osób w grupie) – 40 godzin zajęć

3. Język angielski – poziom podstawowy (8 osób w grupie) – 30 godzin zajęć

 

400 zł/osobę

800 zł/osobę

600 zł/osobę

 MARATON ÓSMOKLASISTY:

1. Matematyka wykład (liczba osób w grupie od 25 do 50) – 40 godzin zajęć

2. Matematyka ćwiczenia (8 osób w grupie) – 40 godzin zajęć

3. Język angielski – poziom podstawowy (8 osób w grupie) – 30 godzin zajęć

 

400 zł/osobę

800 zł/osobę

600 zł/osobę

KURSY JĘZYKOWE I PRZEDMIOTOWE:

1. Kurs języka obcego (10 osób w grupie) – 30 godzin zajęć

2. Kursy przedmiotowe (10 osób w grupie) – 30 godzin zajęć

 

450 zł/osobę

450 zł/osobę

 ZAJĘCIA W POJEDYNCZYCH BLOKACH TEMATYCZNYCH realizowane na Wydziale Sztuki

ZAJĘCIA W POJEDYNCZYCH BLOKACH TEMATYCZNYCH realizowane na pozostałych Wydziałach

50 zł/osobę

40 zł/osobę

Płatności należy dokonać:

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego lub URad.
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom

Numer rachunku bankowego:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
29 1750 1253 0000 0000 2074 0779

W tytule prosimy wpisać: Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży (lub RUDiM), imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj zajęć.