Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Maraton Ósmoklasisty

 Maraton ósmoklasisty z matematyki:

Cykl 20 spotkań (po dwie godziny lekcyjne) dla grupy liczącej 8 osób.

Uczniowie usystematyzują wiedzę z zakresu: liczb i działań, potęg i pierwiastków, procentów, równań, geometrii płaskiej i przestrzennej, twierdzenia Pitagorasa, statystyki i prawdopodobieństwa. Wiedza będzie przekazywana z wykorzystaniem zadań testowych.

Maraton ósmoklasisty z języka angielskiego:

Cykl 15 spotkań (po dwie godziny lekcyjne) dla grupy liczącej 8 osób.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY REALIZOWANY PODCZAS ZAJĘĆ:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy)

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy)

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne)

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług)

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media)

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu)

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie)

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych)

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).

ZAKRES CZASÓW GRAMATYCZNYCH

• Present Simple, 

• Present Continuous,  +Konstrukcja „be going to”,

• Present Perfect, 

• Past Simple, 

• Past Continuous, 

• Future Simple,

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu):

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

5) opisuje upodobania;

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

7) wyraża uczucia i emocje.