Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Pedagogika

Zajęcia dla klas 1 -3

Zajęcia pt:. „W JEDEN DZIEŃ DOOKOŁA ŚWIATA

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 15 osób)

Prowadząca zajęcia : mgr Agnieszka Podgórska

Przebieg zajęć :

 1. Wprowadzenie: Zabawa „Lasery”-uczestnik wciela się w tajnego agenta, przechodzi tor przeszkód złożony z rozciągniętych taśm/sznurków pomiędzy krzesłami tak aby ich nie dotknąć, ćwiczy swoją sprawność i koordynację.
 2. Rozwinięcie: „W jeden dzień dookoła świata”- tajna misja. Uczestnicy dzielą się na trzy 5-cio osobowe zespoły. Każdy zespół ma za zadanie rozwiązać zadania podążając za wskazówkami tak, aby odnaleźć cyfry kodu otwierającego skrzynię z nagrodą.

Zadania:

 • Dziki Zachód-uczestnik rozwiązuje labirynt, przelicza ukryte elementy.
 • Meksyk-uczestnik odszukuje różnice na ilustracjach.
 • Amazonia-uczestnik kategoryzuje przedmioty.
 • Madagaskar-uczestnik koduje, wyznacza trasę wg. kodu.
 • Sawanna-uczestnik przelicza elementy zbioru elementów o wspólnej cesze, kategoryzuje.
 • Włochy-uczestnik wyszukuje pary takich samych elementów, przelicza.
 • Tajga-uczestnik rozpoznaje zwierzęta po ich cieniach, zna zwierzęta leśne.
 • Chiny-uczestnik odkodowuje informację na podstawie kodu obrazkowego.
 • Ocean Indyjski-uczestników rozwiązuje zagadki słowne, zna zwierzęta morskie.
 • Tasmania-uczestnik układa puzzle, rozwiązuje zagadkę.

———-

Zajęcia pt:  „CUDA ŚWIATA Z OZOBOTAMI”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot

Spotkania o charakterze warsztatowym dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, prowadzone w grupach  15-osobowych  Podczas spotkania dzieci będą rozwiązywały różne zadania dotyczące Cudów Świata: układanie kart memo z Cudami Świata, odczytywanie podstawowych informacji zaszyfrowywanych kodami QR, układanie lub rozwiązywanie testu w aplikacji Kahoot, zaznaczanie na mapie świata najciekawszych miejsc i planowanie podróży, kodowanie trasy podróży dla robotów edukacyjnych Ozoboty.

Celem zajęć jest: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i społecznych dzieci,  rozwój uważności, koncentracji, ćwiczenie orientacji przestrzennej i kodowania robotów edukacyjnych,  nauka współpracy w grupie.

Zajęcia dla klas 4 -6

Zajęcia pt:. „DOTKNĄĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 15 osób)

 Plan zajęć:

1. Powitanie w języku migowym, rozmowa wstępna o niepełnosprawności w aspekcie pojęcia niepełnosprawność, podobieństw pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Przedstawienie celu zajęć:

*Jakie są podobieństwa i różnice między tymi osobami?

*Jakie są podobieństwa i różnice między nami i osobami na zdjęciu?

Wszyscy mamy cechy podobne i różne; każdy chce być akceptowany, mile przyjęty do grupy; osoby niepełnosprawne pewne czynności mogą wykonywać inaczej (tego dziś doświadczymy), w niektórych przypadkach potrzebują naszej pomocy  (nauczymy się jak pomóc), a w pewnych mają szczególne talenty.

2. Poznajemy świat niewidomych:

 • Książeczki dotykowe- rozpoznawanie kształtów, faktury.
 • Własne imię napisane brajlem na maszynie brajlowskiej (szablon 6 punktów).
 • Odszyfruj informację zapisaną w Brajlu.
 • Prowadzenie „niewidomego” w opasce w parach.
 • Poznawanie otoczenia za pomocą dotyku na spacerze.
 • Podczas powrotu podążanie za dźwiękiem.

3. Na dwóch kółkach: niepełnosprawni ruchowo:

 • Zasady savoir-vivre w kontakcie z osobą niepełnosprawną.
 • Zapoznanie z budową wózka inwalidzkiego.
 • Poruszanie się za pomocą wózka, slalom (na zewnątrz budynku).
 • Uczestnicy wyposażeni w rękawice gospodarcze mają obrać jabłko za pomocą obieraczki/ułożyć puzzle.

4. W świecie ciszy:

 • Odczytywanie w słuchawkach instrukcji narysowania rysunku.
 • Nauka swojego imienia w języku migowym (alfabet palcowy).
 • Nauka podstawowych zwrotów krótkiej konwersacji.

5. Język znaków:

 • Ułożenie zdania z symboli Makatonu i odgadywanie (w parach).
 • Układanie własnego planu dnia z symboli Makatonu.
 • Nagranie komunikatu na komunikatorze.