Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

MEDIA O NAS

Co za dzień podpisanie umowy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Urzędem Miejskim w Radomiu a Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Radom nasze miasto – podpisanie umowy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Urzędem Miejskim w Radomiu a Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział w Radomiu – podpisanie umowy współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Urzędem Miejskim w Radomiu a Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.