Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

PRAWO

Wszystkie zajęcia realizowane na Wydziale Prawa i Administracji trwają 4 godziny lekcyjne – 180 minut (grupa 15 osób)

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 1. Dr hab. Mariusz Wieczorek, profesor UTH Radom – „Pierwsze kroki na rynku pracy”
 2. Dr Maria Gagacka – „Nie naznaczaj- stygmatyzacja pierwszy krok w stronę wykluczenia i patologii”
 3. Dr Małgorzata Pracka – „Święte prawo własności – prawda czy fałsz ?”
 4. Dr Paweł Niewęgłowski – „Pacta sunt servanda u progu wejścia w dorosłe życie”; „Uczeń jako podmiot stosunku cywilnoprawnego – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych”; „Kilka uwag o zawieraniu umów cywilnoprawnych”
 5. Dr Iwona Warchoł – „Społeczeństwo obywatelskie – czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i co z tego dla nas wynika”

OFERTA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

 1. Dr hab. Mariusz Wieczorek, profesor UTH Radom – „Pierwsze kroki na rynku pracy”
 2. Dr Maria Gagacka – „Czy społeczeństwo może z nas zrobić dewiantów- teorie patologii i kryminologii”
 3. Dr Piotr Kobylski – „Finansowanie statio municipi. Wybrane zagadnienia”
 4. Dr Agnieszka Łozińska – Piekarska – „Mediacja w sprawach karnych”; „Kryminologia i kryminalistyka”; „Prawo medyczne”
 5. Dr Małgorzata Pracka – „Gwarancje ochrony prawa własności w polskim porządku prawnym”
 6. Dr Iwona Warchoł – „Społeczeństwo obywatelskie – czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i co z tego dla nas wynika”
 7. Dr Paweł Niewęgłowski – „Pacta sunt servanda u progu wejścia w dorosłe życie”; „Uczeń jako podmiot stosunku cywilnoprawnego – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych”; „Kilka uwag o zawieraniu umów cywilnoprawnych”
 8. Dr Beata Wieczerzyńska – „Ochrona konsumentów na rynku telefonii komórkowej – podszywanie się pod dotychczasowego operatora”; „Oferty-pułapki w sieci. Sprawdź czy dasz się złapać – quiz/symulator ze strony konsument.edu.pl w celu kreowania bezpiecznych zachowań i nawyków konsumenckich w sieci”; „Opinie o produkcie w sieci – prawda czy fałsz?”
 9. Dr Wojciech Wojtyła – Wędrówki w krainę filozofów – cykl wykładów pt. „Kim jest filozof i czym zajmuje się filozofia?”; „O co chcielibyśmy zapytać Talesa, Sokratesa i Platona?”; „Jak istnieją liczby, kolory i powinności?”; „Jak istnieje muzyka i jak istnieją bohaterowie utworów literackich?”; „Czy ten świat jest światem najlepszym z możliwych?”
 10. Dr Jolanta Borek – „Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania (na przykładzie podmiotów świadczących całodobowe usługi opiekuńcze).”