Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Maraton Maturalny

MATEMATYKA

Maraton maturalny z matematyki – 40 godzin wykładów

Cykl 20 spotkań (po dwie godziny lekcyjne) dla grupy od 25 do 50 osób. 

Program zajęć:

 1. Liczby, potęgi 
 2. Logarytmy 
 3. Procenty
 4. Wartość bezwzględna 
 5. Równania, nierówności 
 6. Funkcja liniowa  
 7. Funkcja kwadratowa 
 8. Wyrażenia algebraiczne, funkcje, wykresy 
 9. Trygonometria 
 10. Ciągi 
 11. Planimetria 
 12. Stereometria 
 13. Geometria analityczna 
 14. Statystyka i kombinatoryka 
 15. Rachunek prawdopodobieństwa
 16. Dowody (geometria) 
 17. Dowody (algebra) 
 18. Testy maturalne 
 19. Testy maturalne 
 20. Testy maturalne 

Maraton maturalny z matematyki – 40 godzin ćwiczeń

Cykl 20 spotkań (po dwie godziny lekcyjne) dla grupy liczącej 8 osób. 

Program zajęć :  matura podstawowa

Uczniowie usystematyzują wiedzę z zakresu : liczb, potęg, logarytmów ,procentów, wartości bezwzględnej, równań i nierówności, funkcji liniowej i kwadratowej, wyrażeń algebraicznych, trygonometrii, ciągów, planimetrii, stereometrii, statystyki, kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa, geometrii analitycznej. Wiedza będzie przekazywana w oparciu o zadania maturalne z lat ubiegłych.

Program zajęć :  matura rozszerzona

Uczniowie usystematyzują wiedzę z zakresu : liczb, potęg, logarytmów ,procentów, wartości bezwzględnej, równań i nierówności, funkcji liniowej i kwadratowej, wyrażeń algebraicznych, trygonometrii, ciągów, planimetrii, stereometrii, statystyki, kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa, geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego.  Wiedza będzie przekazywana w oparciu o zadania maturalne z lat ubiegłych.

JĘZYK ANGIELSKI

Program zajęć :  matura podstawowa – łącznie 30 godzin zajęć

Cykl 15 spotkań (po dwie godziny lekcyjne) dla grupy liczącej 8 osób. 

Uczniowie usystematyzują wiedzę z zakresu:

– doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu,

– poszerzanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych,

– doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej,

– poszerzenie zasobów leksykalnych i gramatycznych,

– doskonalenie i lepsze zrozumienie strategii rozwiązywania testów maturalnych.

Metody wykorzystywane podczas zajęć – zajęcia praktyczne, metoda bezpośrednia, metoda komunikacyjna, praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach.

Przebieg zajęć:

1. Poszerzanie zasobów leksykalnego i gramatycznego (wszystkie działy tematyczne obowiązujące na maturze w 2022 r.)

2. Praca nad tekstem pisanym (wyjaśnianie oraz przedstawianie strategii rozwiązywania zadań)

3. Ćwiczenia nad rozumieniem ze słuchu (materiały źródłowe)

4. Tworzenie i doskonalenie wypowiedzi pisemnej