Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

CHEMIA

Zajęcia dla klas 1 -3

Zajęcia pt:. „KOSMETYKI MYJĄCE DO HIGIENY WŁOSÓW I CIAŁA”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: dr hab. inż. Anna Małysa, prof. UTHRad.,  Katedra Chemii Przemysłowej

 Plan zajęć:

 1. Zapoznanie dzieci z regulaminem BHP, czyli Jak pracujemy w laboratorium? – co jest dozwolone, a co zabronione.
 2. Pogadanka z młodzieżą na temat: „z czego możemy otrzymać kosmetyki do mycia włosów i ciała – tajemnice receptur”. Omówienie funkcji kolejnych komponentów kosmetyku.
 3. Młodzież czyta przygotowane receptury do wytworzenia kosmetyku do kąpieli
 4. Uczniowie obliczają samodzielnie ilości potrzebnych surowców
 5. Młodzież odnajduje na laboratorium potrzebne surowce oraz odważa kolejne składniki receptury
 6. Zapoznanie młodzieży z technologią wytwarzania kosmetyku w laboratorium oraz wytworzenie prototypu kosmetyku myjącego do higieny ciała
 7. Młodzież ocenia organoleptycznie jakość wytworzonych płynów do kąpieli a także pianotwórczość otrzymanych preparatów.

Zajęcia dla klas 4 -6

Zajęcia pt:. „KOSMETYKI MYJĄCE DO HIGIENY WŁOSÓW I CIAŁA”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: dr hab. inż. Anna Małysa, prof. UTHRad.,  Katedra Chemii Przemysłowej

 Plan zajęć:

 1. Zapoznanie dzieci z regulaminem BHP, czyli Jak pracujemy w laboratorium? – co jest dozwolone, a co zabronione.
 2. Pogadanka z młodzieżą na temat: „z czego możemy otrzymać kosmetyki do mycia włosów i ciała – tajemnice receptur”. Omówienie funkcji kolejnych komponentów kosmetyku.
 3. Młodzież czyta przygotowane receptury do wytworzenia kosmetyku do kąpieli
 4. Uczniowie obliczają samodzielnie ilości potrzebnych surowców
 5. Młodzież odnajduje na laboratorium potrzebne surowce oraz odważa kolejne składniki receptury
 6. Zapoznanie młodzieży z technologią wytwarzania kosmetyku w laboratorium oraz wytworzenie prototypu kosmetyku myjącego do higieny ciała
 7. Młodzież ocenia organoleptycznie jakość wytworzonych płynów do kąpieli a także pianotwórczość otrzymanych preparatów.

Zajęcia dla klas 7 -8

Zajęcia pt:. „KOSMETYKI MYJĄCE DO HIGIENY WŁOSÓW I CIAŁA”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: dr hab. inż. Anna Małysa, prof. UTHRad.,  Katedra Chemii Przemysłowej

 Plan zajęć:

 1. Zapoznanie dzieci z regulaminem BHP, czyli Jak pracujemy w laboratorium? – co jest dozwolone, a co zabronione.
 2. Pogadanka z młodzieżą na temat: „z czego możemy otrzymać kosmetyki do mycia włosów i ciała – tajemnice receptur”. Omówienie funkcji kolejnych komponentów kosmetyku.
 3. Młodzież czyta przygotowane receptury do wytworzenia kosmetyku do kąpieli
 4. Uczniowie obliczają samodzielnie ilości potrzebnych surowców
 5. Młodzież odnajduje na laboratorium potrzebne surowce oraz odważa kolejne składniki receptury
 6. Zapoznanie młodzieży z technologią wytwarzania kosmetyku w laboratorium oraz wytworzenie prototypu kosmetyku myjącego do higieny ciała
 7. Młodzież ocenia organoleptycznie jakość wytworzonych płynów do kąpieli a także pianotwórczość otrzymanych preparatów.

———-

ZAJĘCIA PT.: „ŚWIAT MAGII I NAUKI”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 15 osób)

 Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się:

 • czym zajmuje się dziedzina nauki zwana chemią;
 • kim jest chemik i jak można nim zostać;
 • z jakimi gałęziami przemysłu jest związana chemia;
 • co oznaczają piktogramy umieszczane na etykietach środków stosowanych w twoim otoczeniu.
 • jakie jest znaczenie laboratoriów w różnych dziedzinach nauki i przemysłu;
 • jak stosować w praktyce zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej;
 • jak zidentyfikować sprzęt i szkło laboratoryjne oraz jakie jest ich zastosowanie;
 • jak rozpoznawać oznaczenia znajdujące się w laboratorium substancji szkodliwych, żrących, wybuchowych, łatwopalnych i niebezpiecznych dla środowiska.

Na zajęciach uczestnicy wykonają następujące eksperymenty:

 • Magia niskich temperatur, jak zachowują się różne ciała w niskich i bardzo niskich temperaturach: wbijanie gwoździa za pomocą banana, czy można rozbić gumę młotkiem, jak kurczy się powietrze, co to jest suchy lód, czy suchy lód topnieje.
 • Światło drogowe- zmiana barwy roztworu podczas jego przelewania ze zlewki do zlewki.
 • Ciecz superlepka – substancja która jest tak lepka, że praktycznie nie lepi się do rąk, a pozostawiona bez ruchu rozpływa się po powierzchni.
 • Jak otrzymać piękny kolorowy podwodny ogród niczym ze snu.
 • Czym jest piana i jak ją wytworzyć.
 • Nitka poliamidowa i pianka poliuretanowa – polimery a co to takiego?

———-

Zajęcia  pt:. „ZMYSŁY W OCENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 18 osób)

Prowadzący: dr hab. inż. Magdalena Paździor, prof. UTH Rad., Katedra Zarządzania i Jakości Produktu

 Plan zajęć:

 1. Zapoznanie młodzieży z regulaminem BHP, czyli Jak pracujemy w laboratorium? – co jest dozwolone, a co zabronione.
 2. Pogadanka na temat: „Czy ocena organoleptyczna i sensoryczna oznacza to samo? Zapoznanie z problemem eliminacji subiektywnych wrażeń podczas sensorycznej oceny oraz rola zmysłów w ocenie sensorycznej.
 3. Zapoznanie z zasadami i specyficznymi warunkami oceny sensorycznej produktów.
 4. Uczniowie uczą się przygotowania eksperymentu i próbek do badań sensorycznych.
 5. Młodzież zajmuje miejsca w kabinach laboratorium sensorycznego.
 6. Młodzież czyta przygotowane instrukcje wykonania ćwiczeń praktycznych.
 7. Młodzież ocenia sensorycznie jakość – rola zmysłu czucia – testowanie czucia powierzchniowego na przykładzie rozróżniania szorstkości powierzchni.

———-

Zajęcia pt:. „CHEMIA i BEZPIECZEŃSTWO”

 Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 18 osób)

Prowadzący: dr hab. inż. Paweł Religa, prof. UTH, dr inż. Marzena Trojanowska, dr inż. Artur Molik, dr inż. Jan Żarłok, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

 Plan zajęć:

 1. Zapoznanie dzieci z zagrożeniami w laboratoriach chemicznych oraz zasadami bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, czyli jak bezpiecznie pracować w laboratorium chemicznym.
 2. Pogadanka z młodzieżą na temat podstawowych procesów chemicznych: strącanie, roztwarzanie, reakcje redoks. Omówienie mechanizmów procesów.
 3. Przeprowadzenie przykładowych procesów przez prowadzącego, przy czym uczniowie asystują podczas pokazu:
 • wybór niezbędnych narzędzi,
 • wybór substancji,
 • wykonanie stosownych obliczeń,
 • przeprowadzenie procesu.
 1. Pogadanka z młodzieżą na temat metod rozdziału substancji chemicznych: ekstrakcja, filtracja, destylacja, przesiewanie. Omówienie różnic i zakresu stosowania wybranych metod rozdziału substancji.
 2. Przeprowadzenie przykładowych procesów rozdziału wybranymi metodami przez prowadzącego, przy czym uczniowie asystują podczas pokazu:
 • wybór niezbędnych narzędzi,
 • zestawienie stanowiska,
 • przeprowadzenie rozdziału wybraną metodą.
 1. Podsumowanie spotkania

Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zajęcia pt:. „KOSMETYKI MYJĄCE DO HIGIENY WŁOSÓW I CIAŁA”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: dr hab. inż. Anna Małysa, prof. UTHRad.,  Katedra Chemii Przemysłowej

 Plan zajęć:

 1. Zapoznanie dzieci z regulaminem BHP, czyli Jak pracujemy w laboratorium? – co jest dozwolone, a co zabronione.
 2. Pogadanka z młodzieżą na temat: „z czego możemy otrzymać kosmetyki do mycia włosów i ciała – tajemnice receptur”. Omówienie funkcji kolejnych komponentów kosmetyku.
 3. Młodzież czyta przygotowane receptury do wytworzenia kosmetyku do kąpieli
 4. Uczniowie obliczają samodzielnie ilości potrzebnych surowców
 5. Młodzież odnajduje na laboratorium potrzebne surowce oraz odważa kolejne składniki receptury
 6. Zapoznanie młodzieży z technologią wytwarzania kosmetyku w laboratorium oraz wytworzenie prototypu kosmetyku myjącego do higieny ciała
 7. Młodzież ocenia organoleptycznie jakość wytworzonych płynów do kąpieli a także pianotwórczość otrzymanych preparatów.

————–

Zajęcia pt:. „CHEMIA i BEZPIECZEŃSTWO”

 Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 18 osób)

Prowadzący: dr hab. inż. Paweł Religa, prof. UTH, dr inż. Marzena Trojanowska, dr inż. Artur Molik, dr inż. Jan Żarłok, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

 Plan zajęć:

 1. Zapoznanie dzieci z zagrożeniami w laboratoriach chemicznych oraz zasadami bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, czyli jak bezpiecznie pracować w laboratorium chemicznym.
 2. Pogadanka z młodzieżą na temat podstawowych procesów chemicznych: strącanie, roztwarzanie, reakcje redoks. Omówienie mechanizmów procesów.
 3. Przeprowadzenie przykładowych procesów przez prowadzącego, przy czym uczniowie asystują podczas pokazu:
 • wybór niezbędnych narzędzi,
 • wybór substancji,
 • wykonanie stosownych obliczeń,
 • przeprowadzenie procesu.
 1. Pogadanka z młodzieżą na temat metod rozdziału substancji chemicznych: ekstrakcja, filtracja, destylacja, przesiewanie. Omówienie różnic i zakresu stosowania wybranych metod rozdziału substancji.
 2. Przeprowadzenie przykładowych procesów rozdziału wybranymi metodami przez prowadzącego, przy czym uczniowie asystują podczas pokazu:
 • wybór niezbędnych narzędzi,
 • zestawienie stanowiska,
 • przeprowadzenie rozdziału wybraną metodą.
 1. Podsumowanie spotkania
————–
 

Zajęcia  pt:. „ZMYSŁY W OCENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW”

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne – 135 minut (grupa 18 osób)

Prowadzący: dr hab. inż. Magdalena Paździor, prof. UTH Rad., Katedra Zarządzania i Jakości Produktu

 Plan zajęć:

 1. Zapoznanie młodzieży z regulaminem BHP, czyli Jak pracujemy w laboratorium? – co jest dozwolone, a co zabronione.
 2. Pogadanka na temat: „Czy ocena organoleptyczna i sensoryczna oznacza to samo? Zapoznanie z problemem eliminacji subiektywnych wrażeń podczas sensorycznej oceny oraz rola zmysłów w ocenie sensorycznej.
 3. Zapoznanie z zasadami i specyficznymi warunkami oceny sensorycznej produktów.
 4. Uczniowie uczą się przygotowania eksperymentu i próbek do badań sensorycznych.
 5. Młodzież zajmuje miejsca w kabinach laboratorium sensorycznego.
 6. Młodzież czyta przygotowane instrukcje wykonania ćwiczeń praktycznych.
 7. Młodzież ocenia sensorycznie jakość – rola zmysłu czucia – testowanie czucia powierzchniowego na przykładzie rozróżniania szorstkości powierzchni.