Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży jest pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Utworzony został 1 września 2021 roku na mocy Zarządzenia 49/2021 Rektora UTH Radom z dnia 24 sierpnia 2021r.

Podstawowym celem utworzenia Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży jest podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez UTH Radom. RUDiM stwarza możliwość uzupełnienia edukacji szkolnej o wiedzę praktyczną nabytą w laboratoriach UTH Radom, daje możliwość rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie różnych dziedzin nauki, rozbudzania ich intelektu, aspiracji, twórczego potencjału i ciekawości świata oraz aktywizacji społecznej młodego pokolenia.

Zajęcia prowadzone są w salach i laboratoriach UTH Radom przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz zewnętrznych specjalistów.

R-49-2021 – ZARZĄDZENIE R-49/2021 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie: utworzenia Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

 

Aktualności

Media społecznościowe

Znajdź nas na:

YouTube

Instagram

Rekrutacja

Aplikuj i Rozpocznij Nową Przygodę!

Oferta

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną