Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Szkoła podstawowa

Klasy 1-3

Zajęcia pt:. „Kafel-płaskorzeźba ceramiczna”

Zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne – 180 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: mgr Artur Wąsowicz

 Plan zajęć:

 1. Przedstawienie tematyki zajęć „Kafel-płaskorzeźba ceramiczna”.
 2. Zaprezentowanie materiału ceramicznego i krótka charakterystyka podstawowych rodzajów mas ceramicznych.
 3. Prezentacja przykładowych realizacji oraz różnych źródeł inspiracji.
 4. Zaprezentowanie stempli, pieczątek, negatywów gipsowych oraz innych narzędzi przydatnych przy realizacji zadania.
 5. Zaprezentowanie różnych rodzajów fakturowania, zdobienia ceramiki oraz modelowania ceramiki (odciskanie, odlewanie)
 6. Realizacja kafli-ceramicznych płaskorzeźb (wykonanie trzech kafli przez każdego z uczestników).
 7. Przygotowanie plastrów gliny/bazy pod kafel, przy pomocy walcarki do gliny.
 8. Formatowanie plastrów gliny do docelowego formatu.
 9. Odbijanie/odciskanie różnych motywów przy pomocy wcześniej prezentowanych stempli oraz negatywów gipsowych.
 10. Wszystkie prace będą wypalone na biskwit w temp. 970 st C, w celu ich utrwalenia, oraz zostaną przekazane uczestnikom warsztatów tydzień po zakończeniu zajęć

Klasy 4-6

Zajęcia pt:. „Kafel-płaskorzeźba ceramiczna”

Zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne – 180 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: mgr Artur Wąsowicz

 Plan zajęć:

 1. Przedstawienie tematyki zajęć „Kafel-płaskorzeźba ceramiczna”.
 2. Zaprezentowanie materiału ceramicznego i krótka charakterystyka podstawowych rodzajów mas ceramicznych.
 3. Prezentacja przykładowych realizacji oraz różnych źródeł inspiracji.
 4. Zaprezentowanie stempli, pieczątek, negatywów gipsowych oraz innych narzędzi przydatnych przy realizacji zadania.
 5. Zaprezentowanie różnych rodzajów fakturowania, zdobienia ceramiki oraz modelowania ceramiki (odciskanie, odlewanie)
 6. Realizacja kafli-ceramicznych płaskorzeźb (wykonanie trzech kafli przez każdego z uczestników).
 7. Przygotowanie plastrów gliny/bazy pod kafel, przy pomocy walcarki do gliny.
 8. Formatowanie plastrów gliny do docelowego formatu.
 9. Odbijanie/odciskanie różnych motywów przy pomocy wcześniej prezentowanych stempli oraz negatywów gipsowych.
 10. Wszystkie prace będą wypalone na biskwit w temp. 970 st C, w celu ich utrwalenia, oraz zostaną przekazane uczestnikom warsztatów tydzień po zakończeniu zajęć.

—-

Zajęcia pt:. „Maska ceramiczna-dekor”

Zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne – 180 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: mgr Artur Wąsowicz

 Plan zajęć:

 1. Przedstawienie tematyki zajęć „Maska ceramiczna-dekor”.
 2. Zaprezentowanie materiału ceramicznego i krótka charakterystyka podstawowych rodzajów mas ceramicznych.
 3. Prezentacja przykładowych realizacji oraz różnych źródeł inspiracji.
 4. Zaprezentowanie negatywów gipsowych, wykrojników, stempli oraz innych narzędzi przydatnych przy realizacji zadania.
 5. Zaprezentowanie różnych rodzajów fakturowania, zdobienia ceramiki oraz modelowania ceramiki (odciskanie, odlewanie)
 6. Realizacja masek ceramicznych (wykonanie dwóch masek przez każdego z uczestników).
 7. Przygotowanie przez uczestników bazy, wyjściowego kształtu maski, poprzez zastosowanie techniki odcisku ceramicznego, według wskazówek prowadzącego.
 8. Przygotowanie dodatkowych elementów z masy ceramicznej, wykorzystywanych w dalszym etapie do zdobienia i modyfikacji wyjściowego kształtu maski ceramicznej.
 9. Odbijanie/odciskanie różnych motywów przy pomocy wcześniej prezentowanych stempli oraz negatywów gipsowych.

Klasy 7-8

Zajęcia pt:. „Maska ceramiczna-dekor”

Zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne – 180 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: mgr Artur Wąsowicz

 Plan zajęć:

 1. Przedstawienie tematyki zajęć „Maska ceramiczna-dekor”.
 2. Zaprezentowanie materiału ceramicznego i krótka charakterystyka podstawowych rodzajów mas ceramicznych.
 3. Prezentacja przykładowych realizacji oraz różnych źródeł inspiracji.
 4. Zaprezentowanie negatywów gipsowych, wykrojników, stempli oraz innych narzędzi przydatnych przy realizacji zadania.
 5. Zaprezentowanie różnych rodzajów fakturowania, zdobienia ceramiki oraz modelowania ceramiki (odciskanie, odlewanie)
 6. Realizacja masek ceramicznych (wykonanie dwóch masek przez każdego z uczestników).
 7. Przygotowanie przez uczestników bazy, wyjściowego kształtu maski, poprzez zastosowanie techniki odcisku ceramicznego, według wskazówek prowadzącego.
 8. Przygotowanie dodatkowych elementów z masy ceramicznej, wykorzystywanych w dalszym etapie do zdobienia i modyfikacji wyjściowego kształtu maski ceramicznej.
 9. Odbijanie/odciskanie różnych motywów przy pomocy wcześniej prezentowanych stempli oraz negatywów gipsowych.

Szkoła ponadpodstawowa

 

Zajęcia pt:. „Maska ceramiczna-dekor”

Zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne – 180 minut (grupa 15 osób)

Prowadzący: mgr Artur Wąsowicz

 Plan zajęć:

 1. Przedstawienie tematyki zajęć „Maska ceramiczna-dekor”.
 2. Zaprezentowanie materiału ceramicznego i krótka charakterystyka podstawowych rodzajów mas ceramicznych.
 3. Prezentacja przykładowych realizacji oraz różnych źródeł inspiracji.
 4. Zaprezentowanie negatywów gipsowych, wykrojników, stempli oraz innych narzędzi przydatnych przy realizacji zadania.
 5. Zaprezentowanie różnych rodzajów fakturowania, zdobienia ceramiki oraz modelowania ceramiki (odciskanie, odlewanie)
 6. Realizacja masek ceramicznych (wykonanie dwóch masek przez każdego z uczestników).
 7. Przygotowanie przez uczestników bazy, wyjściowego kształtu maski, poprzez zastosowanie techniki odcisku ceramicznego, według wskazówek prowadzącego.
 8. Przygotowanie dodatkowych elementów z masy ceramicznej, wykorzystywanych w dalszym etapie do zdobienia i modyfikacji wyjściowego kształtu maski ceramicznej.
 9. Odbijanie/odciskanie różnych motywów przy pomocy wcześniej prezentowanych stempli oraz negatywów gipsowych.