Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Pierwsze zajęcia w ramach Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

W dniu 23 listopada 2021r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5  im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które przeprowadzone zostały na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UTH Rad. Tematyka zajęć  dostosowana była do podstawy programowej z  przedmiotu chemia. Uczniowie mogli zapoznać się od strony praktycznej: z reakcjami redoks, sposobami rozdzielania mieszanin, destylacją, właściwościami cukrów oraz otrzymywaniem wybranych polimerów.